در راستای سلامت اساتید و هنرجویان، کلیه دوره های موسسه پایا، تا پایان پاندمی کرونا بصورت غیرحضوری و انلاین برگزار می گردد.