نمایش یک نتیجه

دوره تخصصی مسکونی

دوره ۶ ماهه
در این دوره با شناخت پلان (نقشه ساختمان از بالا)، ترسیم نمای داخلی، انتقال طرح ذهنی به صورت سه بعدی روی کاغذ ( پر
96:00
179
5,520,000 تومان