نمایش 13–18 از 27 نتیجه

متریال های داخلی

دوره ۳ ماهه
در دوره جامع متریال‌های داخلی با تفکیک فضا به سقف و دیوار و کف، تفکیک انواع متریال،  شناخت انواع متریال و نحوه اجرا در مدت 3ماه آشنا می‌شوید.
24:00
0
تماس بگیرید

نور

دوره ۳ ماهه
در دوره نور با: استفاده از نور در فضاهای داخلی، روشهای نورپردازی در فضاهای داخلی، انتخاب نور، انواع نورپردازی، محاسبه نور، ترکیب و توضیح نور در فضا آشنا می‌شوید.
24:00
0
تماس بگیرید

طراحی فضاهای درمانی

دوره ۳ ماهه
در دوره طراحی فضاهای درمانی به طور کامل با فضاهای داخلی محیط های درمانی، چگونگی استفاده از متریال در فضاهای مختلف درمانی و چیدمان صحیح در آن آشنا می‌شوید.
24:00
0
تماس بگیرید

طراحی فضاهای فرهنگی

دوره ۳ ماهه
در دوره طراحی فضاهای فرهنگی  با فضاهای داخلی محیط های فرهنگی، چگونگی استفاده از  متریال در فضاهای مختلف فرهنگی و چیدمان صحیح در آن به طور کامل آشنا می‌شوید.
24:00
0
تماس بگیرید

کمپوزیسیون و زیبایی شناسی

دوره ۳ ماهه
در دوره کمپوزیسون شما با ترکیب بندی درست، اتصال و چفت فضاها، شناخت زیبایی، قوانین زیبایی شناسی در پلان و نما و  خلق فضاهای زیبا آشنا می‌شوید.
24:00
0
تماس بگیرید

عناصر و جزئیات داخلی ساختمان

دوره ۳ ماهه
در دوره 3ماهه عناصرو جزئیات داخلی ساختمان با با عناصر داخلی ساختمان و جزئیات مربوط به طراحی داخلی آشنا می‌شوید.
24:00
0
تماس بگیرید