نمایش 13–18 از 24 نتیجه

طراحی لباس با کامپیوتر

دوره ۳ ماهه

در این دوره آموزشی  نحوه ترسیم لباس بر بدن، کشیدن مانکن و ساخت ماک آپ های لباس بررسی میشود.

24:00
38
تماس بگیرید

رنگ شناسی در طراحی لباس

دوره ۳ ماهه

در این دوره آموزشی پالت های رنگی برای طراحی لباس بررسی میشود.

24:00
35
تماس بگیرید

مدل سازی و طرح الگو

دوره ۳ ماهه

در این دوره آشنایی با نحوه ارائه الگو و اجرای لباس در ابعاد اصلی آن ،مورد بررسی قرار میگیرد

24:00
35
تماس بگیرید

طراحی لباس مشاغل

دوره ۳ ماهه

در دوره طراحی لباس مشاغل ،طراحی مربوط به لباس جهت مشاغل مختلف با در نظر گرفتن محیط کار ،نوع شغل و درجه بندی مشاغل و ...بررسی می شود.

24:00
30
تماس بگیرید

مارکتینگ

دوره ۳ ماهه

مارکتینگ و بازاریابی دومین دوره ایست که به هنرجویان کمک می کند تا تمام دانسته های فنی و هنری خود را به کار بندند تا بتوانند به بهترین شیوه وارد بازار کار شوند.

24:00
25
تماس بگیرید

طراحی پارچه و پارچه سازی

دوره ۳ ماهه

در این دوره با تغییر پارچه ها به ترکیبات و نقش بندی های متفاوت متناسب با طرح آشنا خواهید شد

24:00
25
تماس بگیرید