نام:
ایمیل:
برنامه کلاس ها/طراحی لباس

   طراحی     لباس    عمومی


L11 
یکشنبه_سه شنبه

 10-13
 
   6/200/000          
دوشنبه-چهار شنبه
13-16
شنبه - دوشنبه
 17-20
اصول استایلیستی
و
پارچه شناسی

L21

دوشنبه-چهارشنبه
10-13

7/200/000
طراحی لباس
(مشاغل) 
L31
شنبه
14/30-18/30
8/000/000
طراحی لباس کژوال
L41
  شنبه
10-14
7/200/000
تکنیک و راندو
L51
یکشنبه
13-17
7/200/000
مدیریت فشن
L61
دو شنبه
16-20
8/000/000
طراحی لباس
(شب و عروس)
 L71 شنبه 14/30-18/30 7/200/000
طراحی نقوش و طرحهای روی لباس
L11
دوشنبه
13/30-15/30
6/200/000
 طرح و الگو 2
 L13 دوشنبه
9/30-13
 7/200/000
مولاژ
L17
دوشنبه
 10-14 7/200/000مهلت ثبت نام ترم پاییز 96 تا 18 مهر می باشد.

آغاز ترم: 22 مهرماه


 

ارتباط با ما
 شعبه تهران:22670616-021
021-22218226
Email: payainstitute77@gmail.com
با ما همراه باشید در
facebookinstagram