نام:
ایمیل:
برنامه کلاس ها/طراحی لباس

نام دوره

كد كلاس

روزهاي كلاس

ساعت تشكيل

شهریه
(ریال)


  
طراحی     لباس    عمومی


L11 

یکشنبه-سه شنبه

10-13

7/400/000

  شنبه-چهارشنبه

13-16

دوشنبه-چهارشنبه

17-20

اصول استایلیستی و

پارچه شناسی

 L21

دوشنبه-چهارشنبه

13-10

8/400/000

شنبه-دوشنبه

20-17

طراحی اندام

 L21

دوشنبه -چهارشنبه

17-14

8/400/000

طراحی لباس کژوال

 L13

سه شنبه

14-10

8/400/000

طراحی لباس شب و عروس

L16

دوشنبه

17-13

8/400/000

تکنیک و راندو

 L14

چهار شنبه

17-13

8/400/000

اسکیس

L15

سه شنبه

17-14

7/400/000

طراحی پارچه و پارچه سازی

L14

شنبه-چهارشنبه

16-13

8/400/000

طراحی لباس با کامپیوتر2

L18

چهار شنبه

20-16

7/900/000

مهلت ثبت نام با شهریه سال 96: 96/12/26                                  شروع ترم: 97/02/10ارتباط با ما
 شعبه تهران:22670616-021
021-22218226
Email: payainstitute77@gmail.com
با ما همراه باشید در
facebookinstagram