نام:
ایمیل:
برنامه کلاس ها/ طراحی دکوراسیون داخلی

نام دوره

كد كلاس

روزهاي كلاس

ساعت تشكيل

شهریه

(ریال)


طراحی داخلی عمومی

A11

 

دوشنبه چهارشنبه

17 - 20

8/100/000

یکشنبه-سه شنبه

10-13

طراحی داخلی(مسکونی- ویلا)

  A21

شنبه-دو شنبه

17-20

9/200/000

یکشنبه-سه شنبه

10-13

طراحی داخلی اداری

A31

شنبه-چهار شنبه

10-13

9/200/000

طراحی هتل

A101

سه شنبه

14-10

  9 / 9 00/000

نور

A31

دوشنبه

14-17

8/700/000

سبک مدرن

A61

سه شنبه

14-17

8/100/000

کمپوزیسیون

A51

یکشنبه

13/30-16/30

8 / 1 00/000

AUTOCAD

A81

دوشنبه

10-14

8/100/000

                  
    مهلت ثبت نام: 97/10/10                                  شروع ترم: 97/10/15


ارتباط با ما
 شعبه تهران:22670616-021
021-22218226
Email: payainstitute77@gmail.com
با ما همراه باشید در
facebookinstagram